Gananayakaya dhimahi (2005)

StoryLine

gaNanAyakAya gaNadaivatAya gaNAdhyakshAya dhImahi | guNa sharIrAya guNa maNDitAya guNeshAnAya dhImahi | guNAtItAya guNadhIshAya guNa pravishThAya dhImahi || ekadantAya vakratunDAya gaurI tanayAya dhImahi | gajeshAnAya bAlachandrAya shrI gaNeshAya dhImahi | ekadantAya vakratunDAya gaurI tanayAya dhImahi | gajeshAnAya bAlachandrAya shrI gaNeshAya dhImahi || gAnacaturAya gAnaprANAya gAnAntarAtmane | gAnotsukhAya gAnamattAya gAnOtsuka-manase | guru-pUjitAya guru-daivatAya guru-kulastAyine | guru vikramAya guyyha pravarAya gurave guNa-gurave | gurudaitya kalakcchetre guru-dharma sadArAdhyAya | guru-putra paritrAtre guru-pAkhanDa khaNDakAya || gIta-sArAya gIta-tattvAya gIta-gOtrAya dhImahi | gUDha-gulfAya gandha-mattaya gOjaya-pradAya dhImahi | guNAtItAya guNadhIshAya guNa pravishThAya dhImahi || ekadantAya vakratunDAya gaurI tanayAya dhImahi | gajeshAnAya bAlachandrAya shrI gaNeshAya dhImahi | ekadantAya vakratunDAya gaurI tanayAya dhImahi | gajeshAnAya bAlachandrAya shrI gaNeshAya dhImahi || sarva-rAjAya gandhAya sarva-gAna-shravaNa praNayime | gADhaya rAgAya granthAya gItAya granthArtha tanmayiye | gurilE... guNavatE... gaNapatayE... || grantha-gItAya grantha-geyAya granthAntar-Atamane | gIta lInAya gItAshrayAya gIta-vAdya paTave | dhEya charitAya gAya-gavarAya gandharvapri-krupe | gAyakAdhina vigrahAya gangAjala pranayavate | gaurI-stanamdhanAya gaurI-hridaya nandanAya | gaura-bhAnU sutAya gaurI gaNeshvarAya || gauri-praNayAya gauri-pravaNAya gaura-bhAvAya dhImahi | ghOsa-hastraya gOvardhanAya gOpa-gOpAya dhImahi | guNAtItAya guNadhIshAya guNa pravishThAya dhImahi || ekadantAya vakratunDAya gaurI tanayAya dhImahi | gajeshAnAya bAlachandrAya shrI gaNeshAya dhImahi | ekadantAya vakratunDAya gaurI tanayAya dhImahi | gajeshAnAya bAlachandrAya shrI gaNeshAya dhImahi.

Director

Mahesh Manjrekar

Script Writer

Mahesh Manjrekar

Singer

Shankar Mahadevan,

Music Director

anand raj anand

Language

Hindi

Genre

Bhajan Devotional Bhakti
Gananayakaya dhimahi
 
HTML Comment Box is loading comments...